Reklamačný poriadok

  1. Vážení zákazníci, v prípade, že s nami predaným tovarom nie ste spokojní a chcete ho v zákonnej lehote 14 dní vrátiť, vypíšte prosím nasledovný formulár a zašlite ho na adresu firmy, prípadne mailom na adresu obchod@4stinger.sk

 

 

Odstúpenie od zmluvy:

 

Zákazník:

 

Meno a priezvisko : ...........................................................................

Adresa : ...........................................................................................

Telefón/mail: ......................................................................................

 

 

týmto odstupujem v súlade s  § 8 zákona č. 102/2014 Z.z.  od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou 4stinger s.r.o, Balkánska 80, Bratislava-Rusovce 851 10,IČO: 47420898, IČ DPH: SK2023859046, DIČ 2023859046 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel sro, Vložka číslo:  92121 / B, tel.č.: 0905 249 813, mail: obchod@4stinger.sk  prevádzkovateľom internetového obchodu 4stinger.sk (predávajúci).  Zákazník odstupuje od zmluvy o zakúpení tovaru z internetového obchodu 4stinger.sk v lehote 14 dní 

 

Dátum objednania: .................................................................................. 

Vracaný tovar:

.........................................................................................................................................................................................

číslo účtu na vrátenie peňazí: ...............................................................................................

V prípade, že si želáte vrátenie peňazí poštovou poukážkou uveďte prosím presnú adresu doručenia:

.........................................................................................................................................................................................

UPOZORNENIE!!

Tovar na vrátenie zasielajte na adresu

4stinger s.r.o.

Parkovisko - Shopping Palace Zlaté Piesky,

Studená ulica 4

82104 Bratislava 

 

V ..........................., dňa ..................., podpis zákazníka: .........................

 

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.. Predávajúci neakceptuje odstúpenie kupujúceho od zmluvy formou faxu, alebo telefonicky.
  2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu  pred tým, než si prevezme tovar od kupujúceho späť. 
  3. Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru, ktorý mu bol zaslaný na dobierku. Vrátený tovar musí byť čistý, nepoškodený, v pôvodnom, nepoškodenom obale a s dokladmi, ktoré k nemu patria. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.